Doradztwo zawodowe

Celem doradztwa zawodowego jest: przygotowanie ucznia do aktywnego życia zawodowego, towarzyszenie mu w rozwijaniu kompetencji potrzebnych na rynku pracy i wspieranie w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Praca w ramach doradztwa zawodowego opiera się na rozwoju osobistym i kształtowaniu kompetencji miękkich (odpowiedzialność, kreatywność, przedsiębiorczość, dynamizm działania, komunikatywność, elastyczność, zdolność do współpracy w grupie, efektywne zarządzanie czasem). Doradztwo obejmuje trzy kroki: poznanie siebie, zapoznanie się z charakterystyką zawodów i rynkiem pracy, planowanie kariery.

ROLA DORADCY

Doradca zawodowy:

  1. systematycznie diagnozuje zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe
  2. pomaga w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
  3. gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla poziomu kształcenia
  4. prowadzi zajęcia przygotowujące osoby do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
  5. koordynuje działalność informacyjno – doradczą prowadzoną przez szkołę
  6. współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

 

PROPONOWANE ZAJĘCIA:

  1. Zajęcia grupowe: poznawanie własnych potrzeb, zainteresowań, rozpoznawanie i określanie umiejętności, precyzowanie oczekiwań, zapoznanie z rynkiem pracy, praktyczne przygotowanie do wejścia na rynek pracy: (CV, rozmowa o pracę, portfolio), ćwiczenie umiejętności miękkich
  2. Spotkania i rozmowy indywidualne zgodne z zapotrzebowaniem uczniów
  3. Wizyty na targach pracy, targach wyższych uczelni i w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
Skip to content