Przypomnienie!!!

21 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 odbędzie się maturalny egzamin poprawkowy!

Osoby, które podchodzą do poprawkowego egzaminu maturalnego proszone są o przyjście do szkoły najpóźniej na godz. 8.30.

 

 Egzaminy poprawkowe!!!

Język polski – 27. sierpnia 2018 r. godz.8.00

Matematyka – 27 sierpnia 2018 r. godz. 8.00

Język angielski 28.sierpnia 2018 r.  godz. 9.00

Skip to content