74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

O godzinie 17.00 w polskich miastach echem odbijał się sygnał, który upamiętniał ważne dla naszej tożsamości narodowej wydarzenie. 1 sierpnia 1944 roku rozpoczęło się wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Działania powstańcze nie ograniczały się wyłącznie do walki zbrojnej. W ciągu 63 dni powstania w Warszawie funkcjonowało wolne i demokratyczne państwo polskie z legalnymi władzami, administracją, armią oraz wszystkimi atrybutami państwowości. Ujawniły się władze naczelne Polskiego Państwa Podziemnego – Rada Jedności Narodowej, Delegatura Rządu na Kraj oraz Krajowa Rada Ministrów. Choć stolica broniła się tylko do 3 października tego samego roku, to było to jedno z najbardziej heroicznych zrywów w historii Europy, a godzina „W” jest do dzisiaj symbolem gotowości do walki. W czasie starć w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone. Pełne upamiętnienie Powstania Warszawskiego stało się możliwe dopiero po przełomie politycznym 1989 roku. 31 lipca 2004 roku zostało otwarte Muzeum Powstania Warszawskiego, które prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania oraz historii i dorobku Polskiego Państwa Podziemnego. Uczniowie naszej szkoły, mimo wakacyjnego odpoczynku, dumnie prezentowali cenne sztandary podczas miejskich uroczystości pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

Skip to content