Informacje o dalszej rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

 

 

22 lipca 2021

 

 

   Publikacja list  zakwalifikowanych    i niezakwalifikowanych do przyjęcia

   (zapoznanie się z wynikami naboru)

 

 

23 – 29 lipca w godz. 08:00-14:00

30 lipca w godz. 08:00-15:00

 

   Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie:

   ·       oryginału świadectwa

   ·       oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

   ·        kwestionariusz przyjęcia

   ·        karta informacyjna potwierdzenia przyjęcia do szkoły                                                   ponadpodstawowej     (z dokładnym adresem Urzędu Gminy)

   ·        tabela rozmiarowa ucznia na mundur wraz z oświadczeniem rodzica –                            zgoda  na uszycie munduru i pokrycie kosztów

   ·        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

   ·        2 zdjęcia

 

 

2 sierpnia 2021

do godz. 14:00

 

   Publikacja list przyjętych/nieprzyjętych

 

10 sierpnia 2021r. godz. 16:00

 

 

   Zebranie rodziców z wychowawcami klas. Ze względu na warunki pandemiczne zapraszamy 1 rodzica lub opiekuna prawnego, obecność obowiązkowa.

 

 

   Wymienione dokumenty oraz informacja „Jak zmierzyć dziecko” znajdują       się na stronie internetowej szkoły http://16lo.tarman.pl  w zakładce                 DO POBRANIA/Dla kandydatów i nowo przyjętych