Informacja dla uczniów kl.III – korekta deklaracji maturalnej

Informacja dla uczniów kl. III – korekta deklaracji maturalnej

Informujemy, że w roku 2021 uczeń nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego rozszerzonego. 

Uczniowie klas III mogą dokonać korekty deklaracji maturalnych złożonych we wrześniu 2020r. w szkole w dniach :

  • 18-19 styczeń kl. 3A
  • 20-21 styczeń kl. 3B
  • 22-25 styczeń kl. 3C

w sekretariacie w godz. 08:00-15:00.

Jeżeli uczeń długotrwale choruje lub przebywa na kwarantannie  i nie ma możliwości przyjazdu a chce dokonać korekty to wypełnia nową  deklarację ostateczną – Wariant A  (nie Załącznik 1a).  Strona OKE  Deklaracje maturalne – matura 2021 – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (oke.krakow.pl)   (wchodząc na Deklaracje1a otwiera się nowy Wariant A ) należy uzupełnić,  podpisać i przesłać do dnia 29 stycznia 2021r.

Jeżeli uczeń nie dokona korekty wtedy deklaracja złożona we wrześniu staje się z dniem 8.02.2021r. deklaracją ostateczną i nie ma możliwości zmian.

 

Egzamin ustny – tylko na wniosek ucznia

OKE w Krakowie informuje, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.

W 2021r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwent/uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (zał. 30.) do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 15 stycznia 2021 r. lub do dyrektora szkoły macierzystej do 8 lutego 2021 r.

Informacja dla uczniów i absolwentów szkół maturalnych – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (oke.krakow.pl)

Skip to content