Konkurs plastyczny „Świat oczami młodych”

W dniu 12 czerwca odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Świat oczami młodych” była to jedyna w swoim rodzaju możliwość samodzielnego zaprojektowania znaczka! Celem konkursu było stworzenie projektów znaczka pocztowego, które przedstawiały szeroko rozumiane hasło przewodnie „Czas na zdrowie”. Znaczki, oprócz wartości praktycznej oraz kolekcjonerskiej, miały stanowić element prozdrowotnej edukacji.

Konkurs odbył się w trzech etapach:

 • pierwszym etapem było oddanie głosów na prace konkursowe podczas szkolnego pikniku „Czas na zdrowie”,
 • drugim etapem było głosowanie nauczycieli na prace konkursowe,
 • trzecim etapem był wybór trzech najlepszych prac konkursowych na terenie placówki, dokonany drogą głosowania społeczności na szkolnej stronie Facebook. W tym celu na w/w stronie wyeksponowaliśmy zgłoszone prace.

Prace konkursowe oceniano według następujących kategorii :

 1. estetyka wykonania;
 2. pomysłowość i oryginalność;
 3. zgodność pracy z tematyką konkursową;
 4. opis jej koncepcji .

Zsumowano punkty z poszczególnych etapów i wybrano 3 prace konkursowe na etap ogólnopolski i tak :

Zagadnienia  klasa IA

Patrycja

IB

Kinga

IIA

Martyna

IIC

Magda

IID

Kinga

IID

Aneta

I ETAP

piknik

50 40 20 60 10 30
II ETAP

głosowanie nauczycieli

30 20 10 40 50 60
III ETAP

głosowanie na szkolnej stronie  Facebook

50 40 40 60 30 50
Suma punktów: 130 100 70 160 90 140
Zajmowane miejsca III IV VI I V II

Wszystkim gratulujemy!

Share

Projekt edukacyjny „Czas na zdrowie”

Projekt edukacyjny „Czas na zdrowie” w naszej szkole prowadzony był przez grupę Hard Body pod opieką Pani Ewy Dworak.
Ideą organizacji projektu „Czasu na zdrowie” było upowszechnienie w jak najszerszych kręgach wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. Jednym z zadań konkursowych było zorganizowanie promocji planowanego wydarzenia w środowisku szkolnym, jak również wśród rodziców uczniów oraz lokalnej społeczności.
Celem projektu edukacji prozdrowotnej „Czas na zdrowie” była popularyzacja idei zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz promocja wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. Wiedza zdobyta w czasie realizacji projektu nt. zasad funkcjonowania organizmu pozwoli na dokonywanie świadomych wyborów służących zdrowiu. Trudno bowiem we współczesnym świecie odróżnić wartościowe produkty od reklamowanych nowinek, zaburzających naturalne mechanizmy organizmu. 
Filmy edukacyjne przygotowane na Festyn pt. „Śmietnik w mojej głowie” mówiły o stereotypach funkcjonujących w społeczeństwie i sposobach ich przełamania w lekki i zabawny sposób, co pozwoliło na zrozumienie problematyki przez widzów należących do różnych grup wiekowych. Istotne było również promowanie idei żywności ekologicznej, będącej świadomą alternatywą dla produkcji metodami konwencjonalnymi.

Projekt prowadzony był w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. 
Składał się z dwóch etapów: 
ROZGRZEWKA – polegała na powołaniu 10 – osobowego zespołu uczestników, którzy po zdobyciu wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego mieli za zadanie wypromować ją wśród całej społeczności szkolnej i lokalnej. W pierwszym etapie uczestnicy przygotowali scenariusz planowanego Festynu Zdrowia – m.in. zdobyli wolontariuszy (uczniów, rodziców, nauczycieli) do pomocy, szykując się do promocji wydarzenia w społeczności lokalnej. 
FESTYN ZDROWIA – polegał na organizacji ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia z udziałem zaproszonych gości (rodziców, mieszkańców wsi/miasta, władz lokalnych, specjalnych gości, takich jak np. lekarze, dietetycy, producenci żywności ekologicznej i regionalnej, znani sportowcy i celebryci). 

Etap I przygotowania – ROZGRZEWKA 
▪ powołaliśmy grupę Hard Body, gdzie każdy członek zespołu otrzymał zakres zadań do wykonania, 
▪ opracowaliśmy prezentację na temat rolnictwa ekologicznego i przedstawiliśmy ją na 
forum szkoły wraz z informacją o planowanym Festynie, 
▪ członkowie zespołu konkursowego odwiedzili właściciela gospodarstwa rolnego specjalizującego się w produkcji ekologicznej i zaprezentowali relację z wycieczki w trakcie lekcji wychowawczych,

▪ zaplanowaliśmy scenariusz Festynu Zdrowia, w którym wyznaczone zostały zadania poszczególnym członkom szkolnego zespołu konkursowego, 
▪ zaplanowaliśmy promocję Festynu w społeczności lokalnej, która miała na celu pozyskanie jak największej liczby uczestników np. znajomych, rodziny, władz lokalnych , które zapewne zainteresowały- się inicjatywą instytucjonalnie i osobiście. 

Etap II FESTYN ZDROWIA 
 Festyn Zdrowia składał się z trzech modułów. 

▪ zorganizowaliśmy pokaz filmów edukacyjnych z serii „Śmietnik w mojej głowie”, przygotowaną przez Fundacje BOŚ oraz spotów promujących żywność ekologiczną i tradycyjną sfinansowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Był to cykl krótkich reportaży w zabawny sposób opowiadających o funkcjonujących w społeczeństwie stereotypach, wpływających na jakość dokonywanych wyborów zdrowotnych. Program filmów powstał w konsultacji ze specjalistami (dietetykami, lekarzami, technologami żywności), a aktorami byli uczniowie gimnazjum.  Filmy miały na celu dostarczenie informacji i zwiększenie świadomości widzów na temat korzyści zdrowotnych i smakowych płynących z żywności ekologicznej i tradycyjnej. 
▪ drugim elementem Festynu było praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy tj. przygotowanie i degustacja potraw wykonanych z produktów ekologicznych i regionalnych. Fundacja BOŚ zapewniła materiały edukacyjne dotyczące przepisów na zbilansowane potrawy. Najbardziej jednak ceniona była własna inicjatywa uczestników dotycząca zaproponowanego jadłospisu, sposobu serwowania i promocji. 
Posiłki były przygotowane częściowo w domu, a częściowo w szkole uczestnicy projektu zwrócili uwagę na wartości odżywcze smacznych potraw, co pozwoliło zmienić nastawienie gości do zdrowego odżywiania, które nie musi być nudne i niesmaczne.
▪ trzecim elementem była organizacja wspólnych zabaw ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęciliśmy do rywalizacji w przeciąganiu liny zespoły sześcioosobowe, w/w konkurencję wygrała drużyna z klasy IB. W dalszej części rozegrane zostały mecze piłki siatkowej na świeżym powietrzu, które nie wymagały wyjątkowej sprawności.

Share

Konkurs na znaczek pocztowy

W miesiącu kwietniu nasza szkoła przystąpiła do konkursu plastycznego „Świat oczami młodych” jest to jedyna w swoim rodzaju możliwość samodzielnego zaprojektowania znaczka! Twój projekt oraz nazwisko znajdzie się na znaczkach wydanych w nakładzie 80 tys. egzemplarzy, będą one dostępne w każdej placówce pocztowej, na dziesiątki i setki lat trafią do klaserów filatelistów. Celem konkursu jest stworzenie projektów znaczka pocztowego, które przedstawiają szeroko rozumiane hasło przewodnie „Czas na zdrowie”. Znaczki, oprócz wartości praktycznej oraz kolekcjonerskiej, mają stanowić element prozdrowotnej edukacji.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

 • pierwszym etapem było zgłoszenie projektów na szkolnym pikniku „Czas na zdrowie”,
 • następnym etapem jest wybór trzech najlepszych projektów na terenie placówki, dokonany drogą głosowania społeczności na szkolnej stronie Facebook. W tym celu na w/w stronie wyeksponowaliśmy zgłoszone projekty.

Zapraszamy do głosowania na szkolne prace konkursowe do 3 czerwca włącznie.

Ogłoszenie wyników na szkolnej stronie internetowej.

Share

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE !!!

 

ZAPRASZAMY KLASY PIERWSZE I DRUGIE

W DNIU 22 MAJA OD GODZINY 10:00 NA DZIEŃ KADETA POŁĄCZONY Z  PIKNIKIEM POD HASŁEM

„CZAS NA ZDROWIE”. KAŻDĄ KLASĘ PROSIMY O:

 

 • Wybranie reprezentanta swojej klasy do odbioru nagrody w ramach całorocznej, międzyklasowej rywalizacji sportowo-zdrowotnej
 • Wybranie sześcioosobowej reprezentacji klasowej (3 dz.i 3 chł.) do rywalizacji międzyklasowej w przeciąganiu liny
 • Wybranie dwóch osób do konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego pt. „Czas na zdrowie”. Proszę podać imię i nazwisko, wiek, tytuł projektu, opis w skrócie idei zaproponowanej koncepcji graficznej.Opisać (800 zn.)Jakie problemy związane z tematyką ekologiczną zainspirowały autora?Jakie jest przesłanie zaproponowanego ujęcia graficznego?  
 • Wybranie dwóch osób fajnie przebranych do dyżuru przy swoim stoliku promocyjnym, na którym znajdzie się przygotowane przez daną klasę zdrowy poczęstunek oraz dekoracja stołu(obrusy, kwiaty polne, drewniane korytka lub wiaderka, wiklinowe kosze z owocami lub warzywami, sierp, snopki siana i wszystko co przypomina nam polską wieś)

 

ZACHĘCAMY DO ZABAWY !!!

Share

Sprawozdanie nr 4

Dnia 25 marca bieżącego roku nasz zespół udał się do pobliskiego centrum handlowego „Gemini Park”, aby promować nasz projekt. Nasze zadania polegały m.in. na reklamowaniu zdrowej żywności, przeprowadzeniu ankiety wśród tarnowian, czy zachęcaniu do spożywania jabłek z upraw ekologicznych. Każdy z nas miał wcześniej przydzielone zadanie.

Dziewczyny: Kasia, Ola i Kinga przygotowały i sporządziły zdrową ankietę wśród mieszkańców. Pytaliśmy ludzi m.in. o ich styl życia, pogląd na temat zdrowego odżywiania oraz ekologicznej żywności. Najczęściej zadawane pytania to: Czy zdrowo się Pan/Pani odżywia? Czy kupuje Pan/Pani zdrową żywność ?  Czy Pan/Pani wraz z rodziną odżywiacie się zdrowo ? Jak często w Pana/Pani diecie znajdują się owoce /warzywa z upraw ekologicznych ?

Maciek z Kacprem zajęli się przygotowaniem ulotek promujących nasz projekt. Dzięki kolorowej szacie graficznej cieszyły się one dużym powodzeniem wśród najmłodszych odbiorców projektu.

Kolejnym etapem była audycja radiowa, która odsłuchali uczniowie naszej szkoły. Słuchowisko nosiło tytuł „Ekomania” . Celem nagrania było pokazanie uczniom, że naturalne nie znaczy nudne oraz jak ekologiczne odżywianie wpływa na jakość naszego życia i zdrowia. Utworzyliśmy także grupę na popularnym portalu społecznościowym- facebook’u, do której dołączała młodzież z naszego miasta oraz okolic interesująca się tematem zdrowego odżywiania. Na stronie szkoły również pojawiło się wiele informacji na temat prowadzonego przez nas projektu.

Następną przeprowadzoną akcją było promowanie zdrowej żywności w praktyce. Całą grupą poszliśmy do sklepu z ekologiczną żywnością, aby dowiedzieć się więcej na jej temat.  Każdy uczeń naszej szkoły otrzymał zdrowe jabłko z polskich sądów jako dodatek do drugiego śniadania. Do szkolnego sklepiku, dzięki naszej akcji, trafiło więcej zdrowej żywności.  Kilka dni później postanowiliśmy pójść na siłownie i tam zapytać kogoś o jego sposób odżywiania się, jaką rolę w jego życiu pełni ekologiczna żywność.

Szymon, Konrad, Patryk i Janusz wyruszyli do pobliskiej szkoły, aby rozdawać baloniki z napisem „EKOLOGICZNIE TO ZNACZY LEPIEJ!”. Podczas dni otwartych naszej szkoły gimnazjaliści zapoznali się z podstawami upraw ekologicznych i wybrali zwycięskie zdjęcie w konkursie na najbardziej ekologiczną klasę. Konkurs ten polegał na tym, że każda z klas przebrała się za owoce, a w rękach wszyscy trzymali ulubiony, ekologiczny owoc. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia była opiekunka naszego zespołu- pani Ewa Dworak.

Na dzień 22 maja planowany jest festyn ekologii, na  którym będą przedstawione potrawy przygotowane z wyłączne ekologicznych produktów. Oprócz tego będzie oficjalny mecz piłki siatkowej rozegrany pomiędzy uczniami naszej szkoły a zaproszonymi gośćmi, pokazy sztuk walki, gry i zabawy promujące aktywny tryb życia, wykład na temat zdrowego trybu życia.

YouTube Preview Image

Share

Sprawozdanie nr 2

Projekt pod nazwą „CZAS NA ZDROWIE” w naszym zespole zrodził się pod nazwą „HARD BODY”.

Cały cykl powstawania i trwożenia projektu opisaliśmy i przedstawiliśmy w prezentacji multimedialnej, oraz sprawozdaniu. Nasze działania zaczęły się od zgłębienia tajników zdrowego odżywiania. Zdobytą wiedzę musieliśmy przekazać szerokiemu gronu odbiorców.Uczniowie naszej szkoły (klasy I,II,III –to jest około 300 osób) okazali się bardzo wdzięcznymi słuchaczami, prelekcję w klasach, słuchowiska przez szkolny radiowęzeł czy wyjścia promujące zdrową żywność to tylko niektóre z kroków podętych przy realizacji projektu. Nasza praca z projektem zaczęła się od wizyty u ekologicznego rolnika z naszego  regionu, poznaliśmy proces doglądania i ekologicznych plonów. Hasłem „Ekologia jest super ” rozpoczęliśmy lekcje poglądową  w klasach naszej szkoły. Staraliśmy się przekazać naszym koleżankom i  kolegom, że zdrowie odżywianie  jest nie tylko nieodzowną częściom ich życia ale i także kluczem do zdrowej postawy. 
Zdrowe odżywanie jest szczególnie potrzebne w  tym  kluczowym momencie naszego rozwoju, aby to udowodnić na lekcję zaprosiliśmy naszą szkolną Panią pielęgniarkę, która tłumaczyła jak ważne są miedzy innymi zdrowe posiłki czy owoce i witaminy.

Poznawszy wiedze na temat ekologii sporządziliśmy „Ankietę zdrowego odżywania ”zapytaliśmy przechodniów m.in.  jak się odżywiają jak często spożywają zdrową żywność czy wiedzą gdzie ona jest dostępna .

Wyniki ankiety są zadowalające na 30 osób badanych ponad połowa  z nich ma świadomość co je i jak je. Chcielibyśmy aby żywność ta była bardziej rozpowszechniona wśród mieszkańców najbardziej wśród  tych najmłodszych. Sądzimy, że dostępność i wiedza na temat ekologicznej żywności oraz ekologicznych upraw na terenie regionu wzrośnie na przestrzeni kolejnych miesięcy.Wszystkie owoce naszej pracy przedstawimy na pikniku szkolnym połączonym z Dniem Kadeta.

Jesteśmy szkołą mundurową zdrowe odżywianie ruch przejawiamy bardzo często na swój sposób. W klasie wojskowej są to musztra paradna oraz ćwiczenia taktyczne nieraz w trudnych warunkach klasy policyjne uczestniczą w zajęciach na świeżym powietrzu oraz z dietetyki, szczególną aktywnością wyróżniają się klasy medyczna i pożarnicza. Wielu z nas wiąże swoją przyszłość z pracą w Straży Pożarnej czy w Pogotowiu Ratunkowym dlatego zdrowy styl życia jest niemal fundamentem naszego przyszłego sukcesu. Dzień pikniku będzie dla Nas dniem szczególnym nie tylko ze względu na pokazanie naszych sukcesów zdobytych dzięki projektowi ale także poznaniu i wysłuchaniu prelekcji dietetyka. Prace nad projektem zakończymy meczem, w którym zmierzą się zaproszeni goście i My uczniowie i pracownicy szkoły.

Mamy nadzieje że nasze starania zostaną pozytywnie rozpatrzone, a wiedza zdobyta i przekazana zaowocuje większym procentem  ZDROWEGO EKOLOGICZNEGO społeczeństwa.

Share

Sprawozdanie nr 1

W grupie Hard Body jest dziesięciu uczestników. Każdy ma inne uzdolnienia, zainteresowania, ale jeden wspólny cel, który próbujemy osiągnąć. Ola Malec jest bardzo zorganizowaną osobą, nie ma problemu z komunikowaniem się z innymi, dlatego właśnie została naszym liderem. Był to doskonały wybór, ponieważ idealnie wypełnia powierzoną jej funkcję. Kinga Brzozowska ma uzdolnienia plastyczne, wszystkie poddane przez nas pomysły potrafi zebrać w spójną całość i stworzyć dzieło, obok którego nie można przejść obojętnie. Dla Kasi Duraczyńskiej wypracowania nie są problemem, a w jej głowie co chwile rodzą się nowe pomysły, dzięki którym jest w stanie zrealizować stawiane przed nią wyzwania. Janusz Babiarz nie wyobraża sobie tygodnia bez siłowni a na temat zdrowej żywności mógłby pisać książki, bo jest ona najważniejsza w jego diecie. Gustaw Duran w przyszłości chciałby być dietetykiem, więc dla niego wiedza o ekologicznych produktach jest podstawą. Patryk Leszczyński osiąga wiele sukcesów sportowych, jego dieta zawiera tylko zdrowe produkty, dba o to, aby w jego posiłkach nie było żywności, do której wyprodukowania używa się nawozów sztucznych. Maciek Wardzała jest świetnym aktorem. Gdy coś mówi, nie da się go ignorować, jest bardzo otwarty na rozmowę z ludźmi i nie wstydzi się występować przed kamerami. Kacper Majta jest montażystą. Bezbłędnie potrafi on zespolić wszystkie nasze filmiki w jeden. Pasją Konrada Moździerza są gry komputerowe, jednak mimo że poświęca im wiele czasu, codziennie znajduje godzinę na bieganie. Szymon Mazur chętnie poznaje nowe osoby i wyróżnia sie kreatywnością. W grupie potrafi porozumieć się z każdym, a gdy są jakieś sprzeczki dotyczące pomysłów, umie połączyć je wszystkie w jeden.

O konkursie dowiedzieliśmy się od opiekunki naszego zespołu- pani Ewy Dworak. Postanowiliśmy zgłosić się, ponieważ wiedzieliśmy, że dzięki nam dla wielu ludzi temat ekologicznej żywności stanie się bliższy, a my będziemy mogli zaprezentować nasze talenty oraz wiedzę, a tym samym udowodnić, że ekologiczna żywność nie jest nudna i niesmaczna. Przed konkursem znaliśmy się tylko ze szkolnego korytarza, prawie nie rozmawialiśmy i obawialiśmy się, że jako grupa nie będziemy potrafili się porozumieć. Nie sądziliśmy, że będziemy się nawzajem uzupełniać, nasza współpraca pójdzie nam tak dobrze, a ludzie będą otwarci na rozmowę z nami i wyjaśnienie ewentualnych niejasności.

Długo zastanawialiśmy się nad nazwą dla naszego zespołu i ustaliliśmy, że „Hard Body” będzie idealne. W dzisiejszych czasach ludzie bardzo często używają słów zapożyczonych z innych języków, więc stwierdziliśmy, że dwa proste, angielskie słowa będą łatwe do zapamiętania.

Następnym etapem było wymyślenie logo, którym będziemy oznaczać każdą naszą pracę. Każdy z nas miał inny pomysł. Chcieliśmy, aby wszyscy mieli wkład w naszą pracę i w ten sposób powstał nasz emblemat- dwóch umięśnionych chłopaków, stojących tyłem, z nazwą naszego zespołu zamieszczoną na plecach, pomiędzy nimi liderka grupy, robiąca tzw. „daba”. Wszystko jest w czarno-białych barwach.  

Share
1 2