Biologia

Jak realizujemy założenia podstawy programowej ? Biologia realizowana jest na poziomie podstawowym w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach I. W klasach II i III uczniowie, którzy wybierają biologię jako dodatkowy przedmiot rozszerzony realizują go w wymiarze : klasy II: […]

» Read more

Język angielski

Jeśli myślisz, że nie potrzebujesz języka angielskiego w swoim życiu, to jesteś w wielkim błędzie. Język ten otacza nas wszędzie, tak jak różne gatunki drzew czy krzewów. Szacuje się, że na całym świecie języka angielskiego uczy się ponad miliard ludzi. […]

» Read more

Matematyka

Matematyka nazywana jest królową nauk. Przedmiot ten zalicza się do grona nauk ścisłych. Wymaga od nas analitycznego, logicznego myślenia, ale też dobrej pamięci, by poznać wszelkie niezbędne wzory matematyczne oraz zasady przeprowadzania działań. Ucząc się w naszej szkole pamiętamy o tym, że z […]

» Read more

Wychowanie fizyczne

Gimnazjalisto na lekcjach wychowania fizycznego ćwiczymy nie tylko biegi, przewroty, pływanie ale także charakter. Kształtujemy zamiłowanie wychowanków do całożyciowej troski o zdrowie i urodę ciała, uczymy młodzież sposobów spędzania wolnego czasu zapoznając z różnymi formami aktywności ruchowej, jak również przybliżamy podstawy techniki […]

» Read more

Język polski

Na lekcjach języka polskiego w naszej szkole pamiętamy, że literatura nie jest celem, lecz narzędziem, by poznać siebie, drugiego człowieka i świat. Literatura jest oknem, jednak coraz rzadziej młodzież przez nie wygląda. Dzięki motywacji  i odpowiednim metodom, uczniowie sami  próbują […]

» Read more

Etyka

Etyka to przedmiot gdzie wyposażamy naszych wychowanków  w podstawowe umiejętności, ale także dbamy o ich rozwój moralny, kształtowanie charakteru, świadomości, postaw. Na lekcjach etyki zadajemy pytania i poszukujemy odpowiedzi. Wygłaszamy własne poglądy, analizujemy opinie innych i konfrontujemy nasze przemyślenia z […]

» Read more
1 2