„Pat – Profilaktyka a Ty”

„Pat – Profilaktyka a Ty” to ogólnopolski program profilaktyczny realizowany przez Zespół Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Celem głównym programu jest zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw. Program […]

» Read more